Phone

+374 (10) 231 520

service image
service icon

Տեխնիկական Խորհրդատվություն

«Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերությունն առաջարկում է տեխնիկական խորհրդատվություն բարձրակարգ մասնագետների կողմից, ինչպես նոր ձեռք բերվող ապրանքների, այնպես էլ գործող անվտանգության համակարգերի վերաբերյալ: Վերջինիս համար խորհրդատվությունը տրվում է պայմանագրային հիմունքներով:

service image
service icon Նախագծում, Արտադրություն և Ներկրում

«Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերության կողմից կատարվում է նաև անվտանգության համակարգերի նախագծում: Բացի իր սեփական արտադրանքից, «Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերությունը սերտ համագործակցում է անվտանգության համակարգեր արտադրող համաշխարհային առաջատար ընկերությունների հետ և ներկրում այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Անգլիա, Կանադա, Հունգարիա, Ռուսաստան, Իտալիա, Չինաստան, Կորեա և այլն: 

service image
service icon

Տեղադրում և Գործարկում

«Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերությունն իրականացնում է անվտանգության համակարգերի մատակարարում, տեղադրում և գործարկում

service image
service icon

Երաշխիքային և Հետերաշխիքային Սպասարկում

«Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերության կողմից մատակարարված, տեղադրված ապրանքների համար գործում է երաշխիքային սպասարկում: 30կմ-ից ավելի հեռավորության դեպքում գործուղման ծախսերը վճարվում է պատվիրատուի կողմից: Հետերաշխիքային սպասարկումն իրականացվում է պայամանագրային հիմունքներով կամ կանչերով:

service image
service icon

Վաճառք

«Էլլիպս ՋիԷյ» ընկերությունն առաջարկում է ինչպես իր սեփական արտադրության, այնպես էլ արտասահմանյան ընկերությունների կողմից արտադրված անվտանգության բարձրակարգ համակարգեր՝ հագեցած արդի տեխնոլոգիաներով: